About

Eduardas Galeanas PASAULIS

Vienas žmogus iš Negvos miestelio Kolumbijos pakrantėje sugebėjo įkopti į dangų. Grįžęs jis papasakojo apie savo kelionę. Paaiškino, kaip padangėse mąstė apie žmonių gyvenimą. Jis sakė, kad esame mažyčių liepsnelių jūra. „Pasaulis“, – atskleidė jis, – „yra didžiulė žmonių masė, mažyčių liepsnelių jūra“. Kiekvienas žmogus šviečia savita liepsna. Nėra dviejų visiškai vienodų liepsnų. Yra didelių liepsnų ir mažų liepsnelių, jų yra visokiausių spalvų. Kai kurių žmonių liepsnos tokios ramios, kad net nesumirksi pučiant vėjui, o kitų liepsnos tokios pašėlusios, kad pripildo dangų savo kibirkštimis. Kai kurios kvailos liepsnos nei dega, nei šviečia, o kitos liepsnoja gyvybe taip smarkiai, kad negali į jas žiūrėti nemirksėdamas, ir kas prie jų prisiartina, užsiliepsnoja.

Pasakojimas iš Eduardo Galeano „Apkabinimų knygos“

Užgeso ryški liepsna, bet daug jų dega kur kas ryškiau, nes jas palietė tokia didinga liepsna. Eduardas Galeanas (1940 m. rugsėjo 3 d.–2015 m. balandžio 13 d.)

Kaip įsikūrė? Asociacija amatininkų gildija „Krikragaa“, Gargždų jaunimo ir laisvalaikio centras, Gargždų atviras jaunimo centras, ekologų klubas „Žalioji žemė“ ir klubas „Kuršiai“ suvienijo jėgas bendram tikslui – įkurti kūrybinę erdvę, kuri apjungtų amatininkus, menininkus, kūrybingas asmenybes su tiksliųjų mokslų atstovais bei edukatoriais ir sukurtų galimybę dalintis savo žiniomis su visuomene organizuojant seminarus, pristatymus, mokymus, parodas, kūrybines dirbtuves, plenerus, stovyklas, šventes, festivalius ir kt. Tam tikslui reikėjo erdvių, o Drevernos miestelyje 2017 mokslo metų pabaigoje dėl mažėjančio moksleivių skaičiaus buvo uždaryta pagrindinė mokykla ir perkelta į Priekulės gimnaziją. Taigi penkios organizacijos 2017 m. spalio mėn. parašė prašymą Klaipėdos rajono savivaldybei gauti mokyklos patalpas panaudai. 2017 m. gruodžio pradžioje prasidėjo pasiruošimo darbai nuo dokumentų rengimo iki strategijos, nuo planavimo iki konkrečių darbų. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė panaudai buvusias Drevernos pagrindinės mokyklos patalpas bei teritoriją, įsteigė vieną administravimo etatą, kompensuoja komunalines išlaidas. Dabar erdvėse jau yra paruoštos medžio apdirbimo dirbtuvės, kalvė, tekstilės dirbtuvės, muzikos klasė, sukastas ir pasodintas pirmasis daržas, paruošta stovyklavimo teritorija, pradėtas kurti muziejus po atviru dangumi, įrengti dušai, paruoštos patalpos kūrėjams ir stovyklautojams apsistoti.